De Laatste Week

In de laatste week van het jaar blikt Kobe Ilsen terug op de hoogtepunten van het voorbije jaar.